subota, 25. svibnja 2013.

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA

Što vjerujemo? - Presveto Trojstvo 

Sveti je Augustin htio napisati knjigu o Presvetomu Trojstvu, ali mu nikako nije polazilo za rukom. Tada je usnuo san: vidio je sebe kako šeće obalom mora i vidi dijete na plaži. Dijete je školjkom presipalo morsku vodu u rupu u pijesku. Augustin ga je upitao: "Što radiš?" - Dijete je odgovorilo: "Želim presuti more u ovu rupicu." - Tu su se velikom filo­zofu otvorile oči: "Upravo tako nemoguću stvar pokušavam i ja jer že­lim svojim ograničenim razumom shvatiti tajnu Presvetoga Trojstva."
(Stara predaja) 
"O, Trojice preblažena,

Praizvore stvorenja svih,

Počelo svega stvorenog,

I bića sviju ljepoto!"


(Himan iz Časoslova)
 
 ŠTO ZNAČI VJEROVATI U PRESVETO TROJSTVO:

1. Obilježje kršćana
- Obilježje kršćana je vjerovanje u Trojedinoga Boga.
- Presveto Trojstvo je središnje otajstvo kršćanske vjere.
- Svi kršćani, čak i oni razjedinjeni - imaju zajednički sakra­ment - krštenje u Trojedinome Bogu.

Krštenje je zapovijed koju je Isus ostavio svojim učenicima. Prije nego je uzašao na nebo, Isus je zapovjedio apostolima: "Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga (Mt 28,19).
- Kršćani se ne krste u imenima Oca, Sina i Duha Svetoga, nego u ime Oca, Sina i Duha Svetoga jer postoji samo jedan Trojedini Bog (usp. Katekizam Katoličke Crkve (KKC) 233).

2. Otajstvo Presvetoga Trojstva
- Presveto je Trojstvo nedokučivo otajstvo. San svetoga Augustina izvanredno ga opisuje.
- Bog je u tom otajstvu objavio svoju najdublju intimu.
- Presveto se Trojstvo nazire u tragovima već u prvoj rečenici Knjige Postanka: "U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. I reče Bog: 'Neka bude svjetlost! I bi svjetlost" (Post 1,1-4).
Već na početku Svetog pisma susrećemo Oca, koji stvori, Duha, koji je lebdio i Sina (Riječ), koji reče.
- U Novome je zavjetu mnogo mjesta koji se odnose na Presve­to Trojstvo.
- Crkva se morala boriti gotovo četiristo godina da bi se donio tekst o ovoj vjerskoj istini sve dok se 381. godine na Drugom ekumenskom saboru u Carigradu napokon nisu svi usuglasili.

3. Vjera Crkve
- Do danas Crkva moli Nicejsko-carigradsko vjerovanje koje is­povijeda: Vjerujem u jednoga Boga...
- - - Oca svemogućega
Otac je stvorio sve. On je onaj koji jest, koji kaže: "Ja jesam!"
- - - Jednoga Gospodina Isusa Krista
Vječni je Sin nastao od Oca, istobitan je s Ocem, nije stvoren, nego je rođen. Bez početka je i kraja. Ivan kaže: "Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani" (Iv 1,18).
- - - Duha Svetoga
On izlazi od Oca i Sina, on je onaj koji sve oživotvoruje.
- Bog je jedan u tri Osobe
Dogma o Presvetomu Trojstvu glasi: Bog je jedan u tri Osobe. Možda ćemo lakše razumjeti kada kažemo: Bog je jedno biće u tri egzistencije.

Analogije u prirodi
Budući da je sve stvorila Božja ruka, u svemu možemo prepo­znati naznake Presvetoga Trojstva. Navodimo samo neke od mnogobrojnih očitih primjera:
- - Prostor: postoji prostor s tri međusobno neovisne koordinatne osi.
- - Apsolutnost: obilježje apsolutnosti u prirodnim pojavama imaju energija, brzina svjetlosti i informacija. Ovdje prona­lazimo sliku za Oca (koji jest), Sina (koji povezuje) i Duha Svetoga (koji pokreće).

- - Agregatna stanja: tvar može biti u krutom, tekućem ili plino­vitom stanju.
- Krist - jedna osoba u dvjema naravima
Isus Krist je božanska Osoba koja je istodobno pravi čovjek i pravi Bog. Isus je jedna Osoba u dvjema naravima koje nisu međusobno pomiješane.

4. Objavljena istina
 - Svi kršćani vjeruju u Trojedinoga Boga. To je moguće samo zato jer je Bog objavio tu istinu, "on ga obznani" (Iv 1,18).
- Kada se u Svetome pismu spominju u kontekstu sve tri božan­ske Osobe, govorimo o "trojstvenom izričaju". To pronalazimo:
- - kada Isus zapovijeda apostolima da krste sve ljude (Mt 28,19)
- - u Poslanici Korinćanima (1 Kor 12,4-6)
- - u pozdravu svetoga Pavla: "Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!" (2 Kor 13,13).
- Od velikog je značenja što anđeo u trenutku Isusova začeća u krilu Marijinu izričito spominje sve tri Osobe: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji" (Lk 1,35).

5. Razlika između Božje objave u Starome i Novome zavjetu
- U Starome zavjetu najviše susrećemo prvu božansku Osobu, Oca.
- Presveto je Trojstvo samo blago naznačeno. U prva tri stiha Knjige Postanka čitamo da je Bog stvorio nebo i zemlju, nje­gov je Duh lebdio nad vodama i Bog je govorio (Riječ = Sin).
- U Novome zavjetu pronalazimo tri bitne razlike u odnosu na Stari zavjet:
- - Bog nam izravno progovara kroz Isusa
U Isusu iz Nazareta Bog neposredno djeluje u svijetu. Sve­ti Pavao to formulira na sljedeći način: "...konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu" (Heb 1,2).
- - Bog Jahve postaje Abba - Otac
Židovi nisu smjeli izgovoriti ime "Jahve". Ali Isus nas uči da ga smijemo nazivati Ocem.
- - Duh Božji prebiva u ljudima

Isus obećava svima koji u njega vjeruju da će im dati Duha Branitelja i Tješitelja koji će nas učiniti Božjim sinovima i kćerima i taj isti Duh Božji prebiva u nama!


6. Značenje Presvetoga Trojstva
- U Bogu postoji zajedništvo Oca, Sina i Duha Svetoga.
- Ali u Bogu postoji i onaj drugi, različitost, različitost Osoba.
- Presveto je Trojstvo istodobno i slobodno zajedništvo triju bo­žanskih Osoba.
- Bog nije statičan, on je u sebi pokretačka ljubav, jer on i jest "ljubav" (1 Iv 4).
- Presveto Trojstvo postoji od vječnosti. Bogu stoga ne treba ni­kakav svijet pored sebe. On je dovoljan sam sebi, ali je stvorio svijet u ljubavi i slobodi.
- Kršćanska slika o Bogu je revolucionarna jer pokazuje Boga kakav je "u sebi", kao beskrajnu živost ljubavi.


Poticaji za razmišljanje:
- Usporedi Apostolsko vjerovanje s Nicejsko-carigradskim vjerovanjem. (KKC 185-197)
- Svaki put kad se prekrižimo, mi ispovijedamo Presveto Trojstvo. Jesmo li svjesni toga?
- Kakav je naš osobni odnos prema svakoj od triju božanskih Osoba?

 ________________________________________________________________________________
 OVAJ TJEDAN U NAŠOJ ŽUPI:Jučer, u subotu, 25.5. 2013. pod sv. misom u 16,00 sati 37 naših ovogodišnjih krizmanika primilo je sakrament sv. Potvrde. Podijelio im ga je msgr. Vladimir Dugalić. Sve njih i njihove roditelje preporučamo u Vaše molitve!

Ponedjeljak: Sv. Augustin Kanteberijski
Četvrtak: SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE – TIJELOVO 
–sv. mise su kao u nedjelju: 8,30 u Briješću, 10,00 i 19,00 u župnoj crkvi. Nakon mise u 10,00 sati biti će tijelovska procesija.
Petak: Pohod Blažene Djevice Marije, blagdan
Subota: Sv. Justin, Mučenik

U petak je nakon sv. mise, u 20 sati redoviti susret našeg novoosnovanog bratstva Franjevačke mladeži, pozivamo sve zainteresirane!

SLJEDEĆA NEDJELJA je 9. kroz godinu – sv. mise su po redovitom rasporedu, ujedno je i 1. nedjelja u mjesecu kada molimo za duhovna zvanja i prikupljamo vaše priloge za odgoj svečenićkih i redovničkih kandidata.

Još samo danas poslije svih sv. misa pred crkvom možete potpisati peticiju za raspisivanje referenduma o izglasavanju zakona o braku i obitelji. Na izlazu iz crkve, u predvorju, uzmite letak, pročitajte, informirajte se, a pred crkvom na štandu molimo potpišite peticiju. Molimo Vas da ako to već niste, i ako želite, svakako potpišete! (OIB potreban za upis nalazi se na vašoj zdravstvenoj iskaznici, iskaznici dopunskog zdr.osiguranja ili u novoj putovnici)

subota, 11. svibnja 2013.

Proslava blagdana Sv. Leopolda Mandića i događanja u 7. vazmenom tjednu u našem svetištu:

U NEDJELJU, 12. SVIBNJA, ZA NAŠU JE ŽUPU SVETKOVINA SV. LEOPOLDA MANDIĆA 
Sv. mise u našoj župi: u 8,00; 11,00 svečana i u 19,00 večernja
Kod večernje sv. mise biti će osnivanje našeg mjesnog bratstva Franjevačke mladeži Sv. Leopolda Bogdana Mandića 

Ponedjeljak:  BDM – Gospa Fatimska
Utorak: Sv. Matija, Apostol, blagdan
Četvrtak: Sv. Margareta Kortonska, pokornica, redovnica
Petak: Sv. Paškal Bajlonski, franjevac
Subota: Sv. Feliks kantalicijski, kapucin

U petak, poslije večernje sv. mise je redovni susret našeg mjesnog bratstva FSR-a

U subotu, 18. 5. 2013,  se u našem svetištu održava nastupanje župnih zborova mladih grada Osijeka „Zlatna Harfa“ Sve počinje sv. misom u 9,00 sati, a potom u 11,00 slijede nastupi svih zborova 
Pozivamo vas zato sve u subotu na misu i koncert zborova!
U subotu je stoga sv. misa u 9,30 sati (umjesto u 8,00)!

Nakon toga, u subotu u 20,00 sati je sv. misa DUHOVSKOG BDIJENJA! 

Ovaj tjedan župni vjeronauk imaju 5. i 7. razredi u srijedu po ustaljenom rasporedu, 1. i 2. srednje škole u ponedjeljak i srijedu u 20,00 sati.
Krizmanici, iznimno ovaj tjedan imaju vjeronauk u UTORAK I ČETVRTAK U 20,00 SATI ZBOG PRIPREMA ZA KRIZMU

Sljedeća nedjelja je NEDJELJA PEDESETNICE - DUHOVI
Sv. mise su po redovitom nedjeljnom rasporedu.
Pod župnom misom u 10,00 sati primit ćemo nove župne suradnice! 

Nakon sljedeće nedjelje počinje pripravnički tjedan za naše ovogodišnje krizmanike!
Roditeljski sastanak za roditelje ovog. krizmanika je sljedeći ponedjeljak 20. 5. 2013. u 20,00 sati

Danas i naredne dvije nedjelje poslije svih sv. misa pred crkvom možete potpisati peticiju za raspisivanje referenduma o izglasavanju zakona o braku i obitelji.
Na izlazu iz crkve, u predvorju, uzmite letak, pročitajte, informirajte se, a pred crkvom na štandu molimo potpišite peticiju. Klikom na ovdje priloženu sliku pogledajte više informacija.

Vani pred crkvom možete nabaviti nabožne predmete i svijeće, i vjerski tisak, u vjeronaučnoj dvorani pogledajte izložbu fotografija iz života Sv. Leopolda, a ako želite što blagosloviti , blagoslov nabožnih predmeta biti će poslije svake svete mise.