četvrtak, 29. rujna 2016.

26. NEDJELJA KROZ GODINU

1.      BLAGDANI  U  TJEDNU:
Sv. Kuzma i Dmajan, mč. – ponedjeljak
Sv. Vinko Paulski, prezb. – utorak
Sv. Većeslav, mč. – srijeda
SV. MIHAEL, GABRIEL  I  RAFAEL, arkanđeli  – četvrtak – god u Osijeku 2
Sv. Jeronim, prezb. – petak
Sv. Terezija od Djeteta Isusa, dj. i nauč. – subota
Obljetnica posvete katedrale u Đakovu – subota

2.       MISA  ZAHVALNICA  ZA  PLODOVE  ZEMLJE  I  RADA, 09. 10. 2016.
Na sjednici ŽPV-a smo predložili da se „misa zahvalnica“ ubuduće redovito slavi u drugu nedjelju u listopadu, te ćemo ove godine slaviti kako je gore narečeno. U župnoj crkvi ćemo svečano slaviti na svetoj misi u 10.00 sati. Ovime ujedno pozivam sve zainteresirane osobe koje nam žele darovati nešto od svojih proizvoda koje ćemo nositi u procesiji ili ćemo njima ukrasiti svetište crkve kao i samu crkvu. Ovime ujedno  možemo zahvaljivati Bogu za sve što nam daje po plodovima našega rada.  
U Briješću ćemo crkvu ukrasiti plodovima zemlje i rada i moliti molitvu vjernika u kojoj ćemo zahvaljivati za plodove zemlje i rada.

3.     SASTANAK  ŽUPNIH  KATEHETA, 27. 09. 2016. u 19.30  sati.
Ovime pozivam sve župne katehete na sastanak.

4.   POČETAK  VJERONAUČNE  GODINE, 04. listopada 2016.
Raspored župne kateheze ćemo imati na oglasnim pločama, web stranici i na facebook-u župe.

5.   DEKANATSKI  SUSRET  MLADIH, 15. listopda 2016.
Ovime pozivam sve mlade koji to žele, na navedeni susret koji je ujedno i priprava za nacionalni susret mladih u Vukovaru 2017. Susret traje od 09.30 – 17.00 sati a u pauzi  će biti osvježenje koje će ponuditi Vikarijat. Mladi neka ponesu odjeću i obuću u kojoj mogu sudjelovati u radionicama i igrama te jednu staklenu teglicu veličine jednog (1) dcl. Odbor za pastoral mladih će voditi evidenciju prijavljenih kao i organizaciju odlaska i sudjelovanja.

 6.     SV.  FRANJO  KOD  KAPUCINA U OSIJEKU – SUDJELOVANJE NAŠE ŽUPNE  ZAJEDNICE,  04. listopada 2016. na svetoj misi u 11.00  sati
Ovime pozivam sve vjernike naše župe na svetu misu koju ću ja predvoditi a naši župni zborovi će animirati liturgijsko pjevanje. Za članove župnih zborova je predviđen domjenak poslije svete mise.

7.   NADBISKUPIJSKA  MOLITVENA  ZAJEDNICA  ZA  DUHOVNA  ZVANJA –  OSNIVANJE  U  NAŠOJ  ŽUPI
 Zadaća je ove molitvene zajednice tj. njezinih članova, svakodnevna molitva za duhovna zvanja, a susreti će biti svake prve subote u mjesecu, kada je i dan  molitve za duhovna zvanja. Prvi susret će biti u subotu, 01. listopada 2016. godine, na spomendan sv. Terezije od Djeteta Isusa.

8.    UPIS  MISNIH  NAKANA ZA STUDENI  2016.  od  nedjelje, 02. listopada 2016.
Ovime vas molim za razumijevanje i podršku, jer kao što znate da sam sam i da nije moguće imati dvije ili više nakana na svetoj misi kao i imati datum koji želite. Stoga vam savjetujem,  upišite nakanu kad za to postoji slobodan termin. Hvala.

9.    ŽENIDBENI  NAVJEŠTAJ: Stipe Kristić i Ružica Kajinić.

10.     REGIONALNI  SEMINAR ZA  DJELATNIKE I VOLONTERE  CARITASA, 03. 10. 2016. od 16.00 – 19.00 sati u Vikarijatu Osijek
Ovime pozivam sve članove Župnog Caritasa da se odazovu na seminar i planiraju odlazak s gosp. Antunom Kladarićem, župnim animatorom.
     

subota, 17. rujna 2016.

25. NEDJELJA KROZ GODINU

1.      BLAGDANI  U  TJEDNU:
Započinje jesenski kvatreni tjedan – posvećen molitvi za svećenička i redovnička zvanja i za kršćansku izgradnju mladeži
SV. MATEJ, apostol i evanđelist – srijeda
Obljetnica ređenja mons. dr. Đure Hranića, nadbiskupa metropolita - četvrtak

2.   HODOČASNIČKI KRIŽ  SUSRETA  HKM  -  VUKOVAR 2017., U NAŠOJ  ŽUPI  od 17. - 21.  rujna 2016.
      Danas smo svečano unijeli križ kojega ćemo častiti za vrijeme njegovog boravka u našoj župi. Hvala Odboru za pastoral mladih koji je priredio molitvene materijale i osmislio pobožnosti, Župnom zboru mladih koji će animirati lit. pjevanje i suradnicima koji su unijeli križ kao i drugim mladima koji će se uključiti u molitvu i druge pobožnosti.

     3.   „Mama  tata & djeca“ – EUROPSKA  GRAĐANSKA  INICIJATIVA
Od danas počinje potpisivanje na prigodne obrasce te vas molim za strpljenje jer je potrebno popuniti sve rubrike obrazaca.

      4.    „ JUBILEJ   VJERNIČKIH  DRUŠTAVA „ 01. listopada 2016.
Članovi vjerničkih društava i udruga koje djeluju na području naše župe pozvani su na hodočašće u Đakovo prigodom Jubilejske godine. Svi oni koji žele mogu se prijaviti župniku.

     5.    KRŠTENJE  OGLAŠAVA: Nika – Ana Bagarić, kći Domagoja i Maje r. Mrkšić.

     6.   ŽENIDBENI  NAVJEŠTAJ: Ante Šoštarić i Rebeka Šaravanja.

    7.  POČETAK  KATEKUMENATA je u župi Osijek 2 – Tvrđa, od 04. listopada 2016. Susreti se odvijaju utorkom u 19.00 sati. Svi koji žele postati članovi Crkve, neka dođu na ovaj prvi susret što je ujedno i upisnica i potvrda.

     8.  SEMINAR   POSTA  I  MOLITVE od  04. – 09. listopada 2016. u Đakovu u Samostanu sestara sv. Križa. Detalje održavanja možete pročitati na oglasnim pločama.

      9.    VJERSKA  ŠTAMPA
U našoj župi je bio običaj da se vjerska štampa prodaje poslije svetih misa što je hvale vrijedno. No, kako neki ne uzmu štampu a što ujedno znači da novac moramo nadoknaditi iz drugih izvora, to nam povećava troškove redovitog života župe. Ovime određujem da se prijavite za štampu i jednokratno uplatite godišnju pretplatu. Ukoliko to ne učinite do kraja mjeseca studenog ove godine, smatrat ćemo da više ne želite primati vjersku štampu. Cijena godišnje pretplate za Glas koncila iznosi 364,oo HRK. Hvala na razumijevanju!

     10.  TEČAJ  PRIPRAVE  ZA  BRAK počinje u župi Osijek 3 – Donji grad od 07. listopada 2016. u 20.00 sati.

petak, 9. rujna 2016.

24. NEDJELJA KROZ GODINU     
1.      BLAGDANI  U  TJEDNU:
Preslavno Ime Marijino – ponedjeljak – god u Osijeku 3
Sv. Ivan Zlatousti – utorak
UZVIŠENJE  SVETOG  KRIŽA – srijeda – god u Osijeku 6
BDM Žalosna - četvrtak

      2.      HODOČASNIČKI KRIŽ  SUSRETA  HKM  -  VUKOVAR 2017., U NAŠOJ  ŽUPI od 17. 21.  rujna 2016.
Ovom prigodom pozivam mlade da nam se pridruže u čašćenju ovoga križa dok je u našoj župi. Napose vas mladi pozivam u nedjelju 18. rujna 2016. godine na svetu misu u 10.00 sati kada ćemo svečano unijeti križ i postaviti ga u svetištu naše župne crkve.
Raspored čašćenja ovoga križa imamo na oglasnim pločama i na web stranici naše župe.

      3.      TEOLOŠKO  PASTORALNI  SEMINAR  ZA  SVEĆENIKE od 13. – 15. rujna 2016. godine u Đakovu.  
Svećenici naše nadbiskupije će biti tri dana na ovom seminaru, te vas stoga molim za razumijevanje, ukoliko bude sprovoda ili hitnih posjeta bolesnicima.

      4.      „Mama  tata & djeca“ – EUROPSKA  GRAĐANSKA  INICIJATIVA traži vašu podršku i potpis na predviđeni obrazac kojega će vam nakon misa ponuditi naši volonteri, nedjeljom i radnim danom, od 18. rujna do 02. listopada 2016. godine. Naime, ovom se inicjativom i vašom podrškom želi zaštiti brak i obitelj u EU, temeljen na kršćanskim/katoličkim vrijednostima. 

      5.       POČETAK  ŽUPNE  KATEHEZE je u prvom tjednu listopada tj, od 04. listopada 2016.  O tome ću još izvješćivati na vrijeme kao i o rasporedu župne kateheze po skupinama.

subota, 3. rujna 2016.

23. NEDJELJA KROZ GODINU


1.      BLAGDANI  U  TJEDNU:
Sv. Rozalija – god u Ivanovcu – danas
Bl. Terezija iz Kalkute – Majka Tereza – ponedjeljak
Sv. Marko Križevčanin – srijeda
ROĐENJE  BDM  -  MALA  GOSPA – četvrtak – god u Višnjevcu

      2.      PARLAMENTARNI   IZBORI  U  RH -  PORUKA  HRVATSKIH  BISKUPA
Naši su biskupi uputili pastirsko pismo za izbore koji su uvijek važni za sve nas te sve pozivaju da ispune svoju građansku dužnost i glasuju prema svojoj kršćanskoj savjesti. Poruku možete pročitati na web stranici naše nadbiskupije i na oglasnim pločama.

      3.      KATEHETSKA  NEDJELJA; 18. rujna 2016.
Kako je i običaj, ovoj ćemo nedjelji posvetiti dužnu pažnju te stoga pozivam sve župne katehete na sastanak 06. rujna 2016. u 19.30 sati.

      4.      MISA  ZA  POČETAK  ŠKOLSKE  I  VJERONAUČNE  GODINE – POZIV SVOJ  DJECI  I  MLADIMA, 11. rujna 2016. na misi u 10.00 sati
Lijepo je početi s Božjim blagoslovom novu školsku i katehetsku godinu! Roditelji, povedite svoju djecu na svetu misu kako bismo molili Bžji blagoslov za njih, nastavnike i sve sradnike u odgoju! Imat ćemo i blagoslov torbi, knjiga....

     5.      UPIS  NAKANA  ZA  LISTOPAD  2016. će biti od nedjelje 11. rujna 2016.

     6.      REDOVITI  SUSRET  FSR-a – MJESNOG  BRATSTVA, 07. rujna  2016. 
            17.30 sati

     7.      HODOČASNIČKI  KRIŽ  SUSRETA  HRVATSKE  KATOLIČKE  MLADEŽI  U  NAŠOJ  ŽUPI od 17. – 21.  rujna 2016.
Odbor za pastoral mladih je donio smjernice za svaki dan boravka križa u našoj župi:
a)   SUBOTA, 17. 09. 2016. – dolazak križa u župu i postavljanje u svetištu crkve;
b)   NEDJELJA, 18. 09. 2016. – na svetoj misi u 10.00 sati svečano unošenje križa     SHKM i meditacija „Pod križem“, iza popričesne molitve;
c)   PONEDJELJAK, 19. 09. 2016. – križni put u 18.30 sati;
d)  UTORAK, 20. 09. 2016.- meditacija i molitva „Pod križem“ iza večernje mise
e)   SRIJEDA, 21. 09. 2016. – klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.
          
            O drugim detaljima ćete biti informirani na samim slavljima i uvedeni u slavlja.


     8.      „MLADI   ZA  MLADE“ je edukacija mladih za župne suradnike a provodi ju Nadbiskupijski pastoralni centar iz Đakova. Edukacija traje  kroz šest susreta (subota i nedjelja) a počinje od 1. i 2. listopada 2016. te završava specijalizacijom koja traje od 17. – 23. srpnja 2016.  Mjesto održavanja je Đakovo. O ovome smo raspravljali na Odboru za pastoral mladih te molim suradnike, koji to žele, neka se prijave. Troškove edukacije snosi župa. Bilo bi jako dobro da imamo župnih suradnika ovog profila!